วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตากแดด – 341112

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตากแดด

ภาษาไทย : ต. ตากแดด  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Tak Daet ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341112

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.589

ลองติจูด : 105.183

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.589,105.183,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/