วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตากูก – 321603

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตากูก

ภาษาไทย : ต. ตากูก  อ. เขวาสินรินทร์ จ. สุรินทร์

English : Ta Kuk ,Khwao Sinarin, Surin

รหัส ตำบล : 321603

รหัส อำเภอ : 3216

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.026

ลองติจูด : 103.644

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.026,103.644,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/