วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตั้งใจ – 320102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตั้งใจ

ภาษาไทย : ต. ตั้งใจ  อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์

English : Tang Chai ,Mueang Surin, Surin

รหัส ตำบล : 320102

รหัส อำเภอ : 3201

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.074

ลองติจูด : 103.550

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.074,103.550,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/