วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตะโกตาพิ – 310714

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตะโกตาพิ

ภาษาไทย : ต. ตะโกตาพิ  อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์

English : Tako Taphi ,Prakhon Chai, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310714

รหัส อำเภอ : 3107

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.638

ลองติจูด : 102.981

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.638,102.981,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/