วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตะแบกบาน – 300211

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตะแบกบาน

ภาษาไทย : ต. ตะแบกบาน  อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา

English : Tabaek Ban ,Khon Buri, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300211

รหัส อำเภอ : 3002

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.462

ลองติจูด : 102.343

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.462,102.343,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/