วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตะเคียน – 320610

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตะเคียน

ภาษาไทย : ต. ตะเคียน  อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์

English : Takhian ,Kap Choeng, Surin

รหัส ตำบล : 320610

รหัส อำเภอ : 3206

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.464

ลองติจูด : 103.632

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.464,103.632,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/