วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตะเคียน – 300805

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตะเคียน

ภาษาไทย : ต. ตะเคียน  อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา

English : Takhian ,Dan Khun Thot, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300805

รหัส อำเภอ : 3008

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.124

ลองติจูด : 101.724

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.124,101.724,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/