วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตะปอน – 220204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตะปอน

ภาษาไทย : ต. ตะปอน  อ. ขลุง จ. จันทบุรี

English : Tapon ,Khlung, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220204

รหัส อำเภอ : 2202

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.493

ลองติจูด : 102.175

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.493,102.175,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/