วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตะกั่วป่า – 401504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตะกั่วป่า

ภาษาไทย : ต. ตะกั่วป่า  อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น

English : Takua Pa ,Nong Song Hong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401504

รหัส อำเภอ : 4015

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.714

ลองติจูด : 102.824

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.714,102.824,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/