วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตองปิด – 331503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตองปิด

ภาษาไทย : ต. ตองปิด  อ. น้ำเกลี้ยง จ. ศรีสะเกษ

English : Tong Pit ,Nam Kliang, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331503

รหัส อำเภอ : 3315

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.964

ลองติจูด : 104.479

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.964,104.479,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/