วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตลุก – 180402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตลุก

ภาษาไทย : ต. ตลุก  อ. สรรพยา จ. ชัยนาท

English : Taluk ,Sapphaya, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180402

รหัส อำเภอ : 1804

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.195

ลองติจูด : 100.198

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.195,100.198,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/