วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตลาดไทร – 301705

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตลาดไทร

ภาษาไทย : ต. ตลาดไทร  อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา

English : Talat Sai ,Chum Phuang, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301705

รหัส อำเภอ : 3017

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.109

ลองติจูด : 102.773

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.109,102.773,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/