วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตลาดไทร – 301306

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตลาดไทร

ภาษาไทย : ต. ตลาดไทร  อ. ประทาย จ. นครราชสีมา

English : Talat Sai ,Prathai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301306

รหัส อำเภอ : 3013

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.528

ลองติจูด : 102.780

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.528,102.780,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/