วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตลาดใหญ่ – 500510

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตลาดใหญ่

ภาษาไทย : ต. ตลาดใหญ่  อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

English : Talat Yai ,Doi Saket, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500510

รหัส อำเภอ : 5005

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.810

ลองติจูด : 99.127

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.810,99.127,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/