วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตลาดน้อย – 190604

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตลาดน้อย

ภาษาไทย : ต. ตลาดน้อย  อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี

English : Talat Noi ,Ban Mo, Saraburi

รหัส ตำบล : 190604

รหัส อำเภอ : 1906

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.643

ลองติจูด : 100.716

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.643,100.716,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/