วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตรำดม – 321104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตรำดม

ภาษาไทย : ต. ตรำดม  อ. ลำดวน จ. สุรินทร์

English : Tramdom ,Lamduan, Surin

รหัส ตำบล : 321104

รหัส อำเภอ : 3211

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.763

ลองติจูด : 103.680

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.763,103.680,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/