วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตระเปียงเตีย – 321105

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตระเปียงเตีย

ภาษาไทย : ต. ตระเปียงเตีย  อ. ลำดวน จ. สุรินทร์

English : Trapiang Tia ,Lamduan, Surin

รหัส ตำบล : 321105

รหัส อำเภอ : 3211

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.751

ลองติจูด : 103.770

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.751,103.770,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/