วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตระการ – 341111

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตระการ

ภาษาไทย : ต. ตระการ  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Trakan ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341111

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.466

ลองติจูด : 105.050

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.466,105.050,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/