วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตรอกนอง – 220210

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตรอกนอง

ภาษาไทย : ต. ตรอกนอง  อ. ขลุง จ. จันทบุรี

English : Trok Nong ,Khlung, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220210

รหัส อำเภอ : 2202

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.533

ลองติจูด : 102.275

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.533,102.275,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/