วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตรวจ – 321503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตรวจ

ภาษาไทย : ต. ตรวจ  อ. ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์

English : Truat ,Si Narong, Surin

รหัส ตำบล : 321503

รหัส อำเภอ : 3215

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.802

ลองติจูด : 103.846

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.802,103.846,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/