วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตบหู – 340710

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตบหู

ภาษาไทย : ต. ตบหู  อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี

English : Top Hu ,Det Udom, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340710

รหัส อำเภอ : 3407

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.702

ลองติจูด : 105.090

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.702,105.090,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/