วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ตกพรม – 220211

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ตกพรม

ภาษาไทย : ต. ตกพรม  อ. ขลุง จ. จันทบุรี

English : Tok Phrom ,Khlung, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220211

รหัส อำเภอ : 2202

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.625

ลองติจูด : 102.339

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.625,102.339,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/