วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ด่าน – 330907

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ด่าน

ภาษาไทย : ต. ด่าน  อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ

English : Dan ,Rasi Salai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330907

รหัส อำเภอ : 3309

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.421

ลองติจูด : 104.026

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.421,104.026,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/