วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ด่าน – 320605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ด่าน

ภาษาไทย : ต. ด่าน  อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์

English : Dan ,Kap Choeng, Surin

รหัส ตำบล : 320605

รหัส อำเภอ : 3206

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.465

ลองติจูด : 103.709

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.465,103.709,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/