วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ด่านแม่คำมัน – 530808

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ด่านแม่คำมัน

ภาษาไทย : ต. ด่านแม่คำมัน  อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์

English : Dan Mae Kham Man ,Laplae, Uttaradit

รหัส ตำบล : 530808

รหัส อำเภอ : 5308

รหัส จังหวัด  : 53

ละติจูด : 17.547

ลองติจูด : 99.963

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.547,99.963,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/