วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ด่านนอก – 300803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ด่านนอก

ภาษาไทย : ต. ด่านนอก  อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา

English : Dan Nok ,Dan Khun Thot, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300803

รหัส อำเภอ : 3008

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.157

ลองติจูด : 101.870

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.157,101.870,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/