วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ด่านช้าง – 390202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ด่านช้าง

ภาษาไทย : ต. ด่านช้าง  อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู

English : Dan Chang ,Na Klang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390202

รหัส อำเภอ : 3902

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.315

ลองติจูด : 102.140

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.315,102.140,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/