วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ด่านช้าง – 301215

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ด่านช้าง

ภาษาไทย : ต. ด่านช้าง  อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

English : Dan Chang ,Bua Yai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301215

รหัส อำเภอ : 3012

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.623

ลองติจูด : 102.407

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.623,102.407,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/