วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ด่านจาก – 300902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ด่านจาก

ภาษาไทย : ต. ด่านจาก  อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

English : Dan Chak ,Non Thai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300902

รหัส อำเภอ : 3009

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.162

ลองติจูด : 102.095

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.162,102.095,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/