วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ด่านขุนทด – 300802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ด่านขุนทด

ภาษาไทย : ต. ด่านขุนทด  อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา

English : Dan Khun Thot ,Dan Khun Thot, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300802

รหัส อำเภอ : 3008

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.214

ลองติจูด : 101.788

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.214,101.788,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/