วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดู่ – 330708

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดู่

ภาษาไทย : ต. ดู่  อ. ปรางค์กู่ จ. ศรีสะเกษ

English : Du ,Prang Ku, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330708

รหัส อำเภอ : 3307

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.782

ลองติจูด : 104.027

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.782,104.027,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/