วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดู่ – 330313

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดู่

ภาษาไทย : ต. ดู่  อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ

English : Du ,Kanthararom, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330313

รหัส อำเภอ : 3303

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.080

ลองติจูด : 104.476

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.080,104.476,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/