วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดู่ลาด – 350202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดู่ลาด

ภาษาไทย : ต. ดู่ลาด  อ. ทรายมูล จ. ยโสธร

English : Du Lat ,Sai Mun, Yasothon

รหัส ตำบล : 350202

รหัส อำเภอ : 3502

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.012

ลองติจูด : 104.208

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.012,104.208,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/