วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดูนสาด – 400909

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดูนสาด

ภาษาไทย : ต. ดูนสาด  อ. กระนวน จ. ขอนแก่น

English : Dun Sat ,Kranuan, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400909

รหัส อำเภอ : 4009

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.810

ลองติจูด : 103.149

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.810,103.149,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/