วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดุมใหญ่ – 341403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดุมใหญ่

ภาษาไทย : ต. ดุมใหญ่  อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี

English : Dum Yai ,Muang Sam Sip, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341403

รหัส อำเภอ : 3414

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.615

ลองติจูด : 104.739

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.615,104.739,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/