วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดินแดง – 330602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดินแดง

ภาษาไทย : ต. ดินแดง  อ. ไพรบึง จ. ศรีสะเกษ

English : Din Daeng ,Phrai Bueng, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330602

รหัส อำเภอ : 3306

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.801

ลองติจูด : 104.308

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.801,104.308,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/