วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดินดำ – 401616

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดินดำ

ภาษาไทย : ต. ดินดำ  อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น

English : Din Dam ,Phu Wiang, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401616

รหัส อำเภอ : 4016

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.722

ลองติจูด : 102.398

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.722,102.398,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/