วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดอยแก้ว – 500207

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดอยแก้ว

ภาษาไทย : ต. ดอยแก้ว  อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

English : Doi Kaeo ,Chom Thong, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500207

รหัส อำเภอ : 5002

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.390

ลองติจูด : 98.576

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.390,98.576,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/