วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดอยงาม – 570505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดอยงาม

ภาษาไทย : ต. ดอยงาม  อ. พาน จ. เชียงราย

English : Doi Ngam ,Phan, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570505

รหัส อำเภอ : 5705

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 19.548

ลองติจูด : 99.808

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.548,99.808,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/