วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดอนไฟ – 521007

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดอนไฟ

ภาษาไทย : ต. ดอนไฟ  อ. แม่ทะ จ. ลำปาง

English : Don Fai ,Mae Tha, Lampang

รหัส ตำบล : 521007

รหัส อำเภอ : 5210

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.104

ลองติจูด : 99.671

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.104,99.671,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/