วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดอนใหญ่ – 300409

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดอนใหญ่

ภาษาไทย : ต. ดอนใหญ่  อ. คง จ. นครราชสีมา

English : Don Yai ,Khong, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300409

รหัส อำเภอ : 3004

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.397

ลองติจูด : 102.357

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.397,102.357,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/