วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดอนแก้ว – 500710

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดอนแก้ว

ภาษาไทย : ต. ดอนแก้ว  อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

English : Don Kaeo ,Mae Rim, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500710

รหัส อำเภอ : 5007

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.860

ลองติจูด : 98.939

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.860,98.939,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/