วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดอนเตย – 481103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดอนเตย

ภาษาไทย : ต. ดอนเตย  อ. นาทม จ. นครพนม

English : Don Toei ,Na Thom, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 481103

รหัส อำเภอ : 4811

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 17.798

ลองติจูด : 104.108

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.798,104.108,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/