วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดอนสมบูรณ์ – 460709

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดอนสมบูรณ์

ภาษาไทย : ต. ดอนสมบูรณ์  อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์

English : Don Sombun ,Yang Talat, Kalasin

รหัส ตำบล : 460709

รหัส อำเภอ : 4607

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.437

ลองติจูด : 103.406

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.437,103.406,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/