วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดอนยาวใหญ่ – 302405

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดอนยาวใหญ่

ภาษาไทย : ต. ดอนยาวใหญ่  อ. โนนแดง จ. นครราชสีมา

English : Don Yao Yai ,Non Daeng, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302405

รหัส อำเภอ : 3024

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.410

ลองติจูด : 102.536

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.410,102.536,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/