วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดอนพุด – 190701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดอนพุด

ภาษาไทย : ต. ดอนพุด  อ. ดอนพุด จ. สระบุรี

English : Don Phut ,Don Phut, Saraburi

รหัส ตำบล : 190701

รหัส อำเภอ : 1907

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.596

ลองติจูด : 100.621

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.596,100.621,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/