วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดอนดู่ – 401507

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดอนดู่

ภาษาไทย : ต. ดอนดู่  อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น

English : Don Du ,Nong Song Hong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401507

รหัส อำเภอ : 4015

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.809

ลองติจูด : 102.874

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.809,102.874,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/