วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดอนดั่ง – 401510

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดอนดั่ง

ภาษาไทย : ต. ดอนดั่ง  อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น

English : Don Dang ,Nong Song Hong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401510

รหัส อำเภอ : 4015

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.770

ลองติจูด : 102.788

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.770,102.788,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/