วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดอนจิก – 341904

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดอนจิก

ภาษาไทย : ต. ดอนจิก  อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี

English : Don Chik ,Phibun Mangsahan, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341904

รหัส อำเภอ : 3419

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.132

ลองติจูด : 105.313

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.132,105.313,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/