วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ดอนจาน – 461701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ดอนจาน

ภาษาไทย : ต. ดอนจาน  อ. ดอนจาน จ. กาฬสินธุ์

English : Don Chan ,Don Chan, Kalasin

รหัส ตำบล : 461701

รหัส อำเภอ : 4617

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.425

ลองติจูด : 103.696

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.425,103.696,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/